Waarom naar een peuterspeelzaal

Het moment is aangebroken

Voor de meesten eerder dan je lief is, breekt er een moment aan waarop je de zorg voor je kind met anderen gaat delen. Stap voor stap geef je daarbij een stukje veiligheid en opvoeding uit handen.


Spelen is ontwikkelen

In de loop der jaren is er veel veranderd.
Inhoudelijk wordt er nauw samengewerkt met het basisonderwijs waarbij spelen en leren op elkaar aansluiten. Hierdoor wordt de overgang naar de kleuterschool (groep 1 en 2) zowel voor kinderen als voor ouders zo klein mogelijk gemaakt.

Wij bieden spelmateriaal dat veelzijdig, uitnodigend en leerzaam is en zorgen er voor dat onze binnen- en buitenspeelruimtes veilig zijn en uitdaging bieden om te spelen. Ook begeleiden wij kinderen bij het samenspelen en leren hen respect te hebben voor elkaar, anderen en voor de dingen om hen heen. In onze benadering van de kinderen willen we hen leren omgaan met normen en waarden. Wij zien het tevens als onze taak een bijdrage te leveren aan het voorkomen en tijdig signaleren van achterstanden in de ontwikkeling van een kind.
Hierbij maken wij gebruik van thema’s die peuters aanspreken, waarbij onze activiteiten en speelhoek worden aangepast aan het thema middels spellen, (prenten-) boeken en andere voorwerpen waaraan de peuters het thema kan herkennen.
Zo leren de peuters spelenderwijs kleuren, vormen en emoties herkennen en verbeteren ze hun motoriek. Ook ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden, leren grenzen verleggen en leren hoe ze hun gevoel kunnen uitdrukken in woorden.

Bij dit alles vinden wij overleg en samenwerking met ouders belangrijk. In het contact met ouders staan daarom vertrouwen, respect en openheid voorop.
Op deze unieke wijze willen wij de partner zijn van ouders en onderwijs voor alle kinderen in Beegden en omgeving!