Luizen protocol

Inleiding.
De torteltuin heeft de bestrijding van luizen omschreven in een luizenprotocol.
Het woord luizen en het hebben ervan betekent niet “onverzorgd zijn”, maar is wel knap lastig en vervelend. Iedereen kan luizen oplopen; kinderen, volwassenen en natuurlijk ook
peuterspeelzaalleiding. In onderstaand protocol hebben wij de taken en verantwoordelijkheden van ouders en peuterspeelzaal omschreven. Bovendien worden tot slot enkele tips en belangrijke adressen gegeven.

Taken van de ouders.

 • Gedurende het hele jaar (en zeker voor het einde van elke vakantie) het eigen kind regelmatig controleren op hoofdluis en/of neten. Deze controle dient uitgevoerd te worden op het voorhoofd, achter de oren en in de nek.
 • Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden, dient de ouder dit te melden aan de leiding van de peuterspeelzaal.
 • De ouder gaat direct over tot het nemen van de volgende maatregelen (zie ook stappenplan)

  • Behandelen met lotion van de apotheek (lees de bijsluiter).
  • Het haar 2x per dag kammen met een speciale luizenkam.
  • De volgende spullen wassen: kleding, beddengoed, jassen, knuffels, haarfrutsels.
  • Het huis goed reinigen en stofzuigen: banken, stoelen, kleden en auto!
  • De behandeling met lotion 1x herhalen volgens de gebruiksaanwijzing.
  • De luizenzak (door de peuterspeelzaal verstrekt) wordt door de ouder(s) meegenomen en gewassen op 60 graden.

Taken van de peuterspeelzaal.

 • De peuterspeelzaalleiding dient telefonische melding te doen aan de ouders, indien hoofdluis en/of neten worden gevonden bij een leerling. In dit gesprek wordt gevraagd het kind, indien mogelijk, op te halen. Er gaat (indien gewenst) schriftelijke informatie mee met het kind over de behandeling.
 • Schriftelijke melding doen aan alle ouders/verzorgers met het verzoek zelf het eigen kind dagelijks te controleren op hoofdluis.
 • De peuterspeelzaalleiding ziet er op toe dat de luizenzakken daadwerkelijk op een goede manier gebruikt worden.
 • De peuterspeelzaalleiding deelt de briefjes uit aan de kinderen, hierop staat dat een kind hoofdluis heeft met het verzoek aan de ouders om zelf te controleren.
 • De peuterspeelzaal neemt het initiatief om 2x per jaar de luizenzakken te reinigen.

Stappenplan behandeling met lotion.
Een behandeling tegen hoofdluis bestaat uit de volgende stappen


Dag 1: ’s avonds lotion toepassen
Dag 2: ’s ochtends lotion uitwassen, en kammen met een metalen luizenkam. Overdag maatregelen nemen om herbesmetting te voorkomen (zie bij taken van ouders) ’s avonds kammen met een metalen luizenkam
Dag 3 t/m 8: ’s ochtend en ’s avonds kammen met een metalen luizenkam
Dag 9: ’s avonds lotion toepassen
Dag 10: ’s ochtends lotion uitwassen. ’s Avonds kammen met een metalen luizenkam
Dag 11 t/m 14: ‘s avonds kammen met een metalen luizenkam
Dag 15: kam het hele gezin met een metalen luizenkam


Nuttige Tips

 • Indien het kind luizen of neten heeft, gaat het kammen van het haar makkelijker indien er vooraf crèmespoeling in het haar gemasseerd wordt.
 • Gel en haarlak zorgen er voor dat de luizen minder vat op het haar krijgen. Behandel het haar hiermee voordat uw kind naar school gaat.
 • Behandel alle met luizen geïnfecteerde personen tegelijk.
 • Controleer de haren van uw kind regelmatig na de behandeling.
 • Neten gaan door de behandeling dood, maar blijven wel aan de haren gekit zitten.
 • Wanneer u neten vindt, hoeft dit niet te duiden op een nieuwe infectie. Aangezien dode en levende neten moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, vragen wij u te blijven kammen totdat er geen neten meer zichtbaar zijn.
 • Was al het beddengoed en kleding van besmette personen op tenminste 60º C .
 • Stop kleding die u niet kunt wassen in plastic zakken en laat ze twee weken afgesloten staan.
 • Ook harige speelgoed/knuffeldieren wassen of in de plastic zak gedurende twee weken
 • Vervang kammen en borstels of stop ze ook in de plastic zakken.
 • Houd de nagels kort om verwonding bij het krabben te voorkomen.

Meer informatie:

http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
http://www.ggdgezondheidsinfo.nl (zoek op hoofdluis)
http://www.huidinfo.nl/hoofdluis.html