Klachtenregeling

Hoe goed alle medewerkers van onze Kinderspeelgroep ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent.
Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker/ster of over een bepaalde gang van zaken binnen de Kinderspeelgroep, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen.

Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit mondeling of schriftelijk bij teamleiding of bestuur (uitsluitend schriftelijk) in te dienen (interne procedure) of indien u liever direct extern een klacht indient, dan kan dit bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (externe procedure).

Inspectierapport GGD Klachtenprocedure de Torteltuin
Klachtenvrijbrief 2014 Klachtenvrijbrief 2014