Groepssamenstelling

De peuterspeelzaal is samengesteld uit peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De groepen bestaan uit maximaal 12 kinderen. Iedere groep wordt gedraaid door 1 beroepsleerkracht en 1 vrijwilliger.

De Nederlandse taal is de voertaal in de kinderspeelgroep, maar wanneer het Limburgse dialect een meerwaarde kan bieden bij het helpen van een individu, kan dit incidenteel toegepast worden

De beroepskracht voldoet aan de opleidingseisen die gesteld zijn aan de functie van pedagogisch medewerken volgens de cao kinderopvang.

Het is gebruikelijk dat kinderen in de leeftijd van 4 jaar naar de basisschool gaan. Om die reden worden kinderen automatisch op hun verjaardag uitgeschreven. Incidenteel kan het voorkomen dat peuters, na onderling overleg, langer gebruik maken van de peuterspeelzaal.